Jaoston kokoonpano:

Puheenjohtaja:
Veli-Matti Myllykangas

Rahastonhoitaja:
Riitta Toppari
Nuorisovastaava ja sihteeri:
Virpi Myllykangas
Jäsenet:
Hannu Salomäki
Raimo Haatainen
Aki Haatainen
Maija Haatainen