Liena Valo Palloliiton Mielenkiintoiset kilpailut-kehitysryhmään

06.05.2018

Valtakunnalliset kehitysryhmät muodostuvat alueellisten kehitysryhmien puheenjohtajista ja esittelijöistä (1+1/alue), liittohallituksen nimeämästä edustajasta sekä kunkin strategisen valinnan valtakunnallisesta vastuuhenkilöstä. Valtakunnallisen kehitysryhmän puheenjohtajan ja esittelijän sekä liittohallituksen nimeämän edustajan nimeää liittohallitus.
 
Alueellisten kehitysryhmien jäsenvalinnoissa noudatetaan liittohallituksen 15.8.2016 tekemän päätöksen mukaisesti vähintään 25 % miehiä ja naisia -periaatetta.
Kehitysryhmiä ovat:
- Pelaajan Laadukas Arki
- Elinvoimainen Seura
-
Mielenkiintoiset kilpailut
-
Aktiivinen viestintä ja vaikuttaminen

Virkiä onnittelee!